Giải thưởng mega 6/45

Lượt quay tiếp:

14
Ngày
23
Giờ
59
Phút
53
Giây

Giá trị dự thưởng

22-07-2016 16:01

1. Tham gia dự thưởng một bộ số:

(Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số)

              Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ


2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao): 

              Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng.

(Chi tiết vui lòng xem trong bảng dưới đây)
 

 Benlott - Xổ số tự chọn - Xổ số ma trận - Mega 645 
 
Số lượng các số được chọn Số lượng bộ số tham gia dự thưởng  Giá trị tham gia dự thưởng (VNĐ)
5 (Bao 5) 40 400.000
7 (Bao 7) 7 70.000
8 (Bao 8) 28 280.000
9 (Bao 9) 84 840.000
10 (Bao 10) 210 2.100.000
11 (Bao 11) 462 4.620.000
12 (Bao 12) 924 9.240.000
13 (Bao 13) 1.716 17.160.000
14 (Bao 14) 3.003 30.030.000
15 (Bao 15) 5.005 50.050.000
18 (Bao 18) 18.564 185.640.000