Giải thưởng mega 6/45

Lượt quay tiếp:

14
Ngày
23
Giờ
59
Phút
53
Giây

Thể lệ tham gia dự thưởng

22-07-2016 16:01

- Quý khách vui lòng tham khảo Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận "MEGA 6/45" tại đây
(Nội dung thể lệ được trích dẫn theo Quyết định số 168/QĐ-645.vn ngày 20/6/2016 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH SPORTSTOTO về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận "MEGA 6/45" và Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số "MAX 4D")